2015 | 2014 | 2013
Sự kiện 1 | Sự kiện 2 | Lễ vinh danh | Hoạt động xã hội
Sự kiện 2: Lễ phát động giải thưởng “50 Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp - Mark of Respect 2014” và Tọa đàm “Lợi thế Việt Nam - Bắt đất hóa tiền”
Thời gian: 10:30 - 13:30, Thứ Sáu, ngày 21, tháng 11, năm 2014
Địa điểm: Khách sạn Pullman Đà Nẵng
Số lượng khách: Hơn 150 CEOs
Close