Lễ vinh danh "50 Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp - Mark of Respect 2015"

“Tham gia với chúng tôi ngay hôm nay để hòa nhập vào cộng đồng của các doanh nhân Việt năng động và giàu bản lĩnh”

Thời gian: 18:00 - 21:00 ngày 12.01.2016
Địa điểm: Khách sạn Park Hyatt Saigon, Số 2 Công trường Lam Sơn, Quận 1, Tp.HCM

TẢI HỒ SƠ NGAY BÂY GIỜ

Chi tiết
Close