2015 | 2014 | 2013
Sự kiện 1
Sự kiện 1: Lễ phát động “50 Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp – Mark of Respect 2015” Và Tọa đàm “Luôn có cách khác để thành công”
Thời gian: Thứ Ba, ngày 1, tháng 12, năm 2015
Địa điểm: Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội, 15 Ngô Quyền, Hà Nội
Close