CHƯƠNG TRÌNH SỰ KIỆN

Top 50 Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp - Mark of Respect 2015 sẽ bao gồm 2 sự kiện lớn:

Sự kiện 1: Lễ phát động “50 Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp - Mark of Respect 2015” và Tọa đàm “Luôn có cách khác để thành công”

Sự kiện 2: Lễ vinh danh “50 Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp - Mark of Respect 2015”


TẢI HỒ SƠ GIẢI THƯỞNG
LỊCH TRÌNH SỰ KIỆN
Lễ vinh danh “50 Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp – Mark of Respect 2015”
Thời gian: 18:00 - 21:00, ngày 12 tháng 01 năm 2016
Địa điểm: Khách sạn Park Hyatt Saigon, Số 2 Công trường Lam Sơn, Quận 1, Tp. HCM

  • 18:00 - 18:30: Đón khách
  • 18:30 - 19:00: Phát biểu khai mạc
  • 19:00 - 20:00: Lễ vinh danh “50 Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp – Mark of Respect 2015”
  • 20:00 - 21:00: Tiệc tối và Trình diễn nghệ thuật
  • 21:00: Kết thúc
Close