2015 | 2014 | 2013
Sự kiện 1 | Sự kiện 2 | Sự kiện 3 | Sự kiện 4
Sự kiện 1: Lễ phát động giải thưởng “50 Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp - Mark of Respect 2014” và Tọa đàm “Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015 – Chiến lược cạnh tranh nào cho doanh nghiệp Việt”
Thời gian: 18:00 - 21:00, Thứ Năm, ngày 30, tháng 10, năm 2014
Địa điểm: Khách sạn Sheraton, 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội
Số lượng khách: Hơn 210 CEOs
Close